woensdag 7 juni 2023

BRUG-M stelt vragen over stiekem gebruik verlengde baanPartij BRUG-M heeft college van burgemeester en wethouders vragen gesteld over het in zijn geheel gebruiken van de start en landingsbaan. Het gedoogbeleid van het gebruik van de verlengde startbaan naar 2750 meter, liep af op 1 april 2019. Volgens de partij blijven ondanks alles er nog steeds zware en sterk vervuilde vliegtuigen gebruik maken van de hele start en landingsbaan.

Bijeenkomst 13 juni
In een bijeenkomst van donderdag 13 Juni, georganiseerd door Omwonenden MAA, hebben alle betrokken partijen moeten vernemen dat “in het geniep” de gedoogconstructie door verantwoordelijk minster van Nieuwenhuizen was verlengd, zonder medeweten van de CRO-leden (Commissie Regionaal Overleg), maar met medeweten van de gemeente Beek. Dit stelt BRUG-M in de brief gericht aan het college.

Vragen BRUG-M
Het CRO heeft na kennisneming direct actie ondernomen en een klacht bij de minister neergelegd. BRUG-M heeft n.a.v. deze berichten ook een aantal vragen aan het College van Meerssen gesteld. Zo vraagt men zich af of ons College wel op de hoogte is van de handelswijze van onze minister en hoe het College hierover denkt. Ook stelt BRUG-M in de brief een aantal vragen over het wel of niet functioneren van de inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).

Besluit november 2018
In november 2018 heeft de provincie besloten om te stoppen met de vergunningsaanvraag om de hele start en landingsbaan te mogen gebruiken. Het gevolg van dit besluit was dat vanaf april 2019 niet meer de hele lengte van de baan gebruikt mag worden. Tot die datum werd het gebruik van de hele baan nog gedoogd.