woensdag 7 juni 2023

Komende maanden duidelijkheid over toekomst campingCamping de Boskant krijgt op 24 september duidelijkheid of zij de inbeslag genomen goederen terugkrijgen of niet. In juli 2019 nam de deurwaarder, in opdracht van de gemeente, beslag op diverse spullen. De camping spande daarna meteen een kort geding aan om de beslaglegging op hun goederen op te heffen.

Kort geding
Tijdens het kort geding  gaat het om de vraag of er een rechtmatige grondslag was om beslag te kunnen leggen, door de deurwaarder, op spullen van de Boskant. Dit kort geding dient op 24 september 2019.

Spullen nog niet verkopen
De gemeente heeft de camping al laten weten de ingenomen spullen tot die datum niet te verkopen. Men wacht het kort geding af.

Uitspraak over erfpacht
De rechtbank zal verder op 6 november van dit jaar een uitspraak doen of de erfpachtovereenkomst juridisch door de gemeente correct is beëindigd. lndien de gemeente door de rechter in het gelijk wordt gesteld, zal het college zo spoedig mogelijk daarna contact opnemen met de camping om mogelijke toekomstige opties ten aanzien van het terrein te bespreken.


" Mocht de gemeente in het gelijk worden gesteld, dan zou de gemeente de camping kunnen ontruimen in de piek van het campingseizoen"

Ontruimen tijdens hoogseizoen
De gemeente kreeg in juli van dit jaar behoorlijke kritiek van burgers op het moment van de inval midden in het hoogseizoen. De gemeente laat nu weten “Aangezien de uitspraak en gevolgen daarvan mogelijk pas in het voorjaar van 2020 duidelijk zijn, kan het zijn dat deze periode zich doorkruist met de aanvang van het nieuwe kampeerseizoen. Mocht de gemeente in het gelijk worden gesteld, dan zou de gemeente de camping kunnen ontruimen in de piek van het campingseizoen. Om deze situatie te voorkomen heeft de gemeente besloten, de eigenaar de mogelijkheid te bieden om in elk geval tot oktober 2020 de camping te exploiteren.”