zaterdag 3 juni 2023

Redding RVU haalt het niet door intimidatie raadslidHet voorstel om RVU hetzelfde te behandelen als andere voetbalclubs heeft het donderdag 3 oktober niet gehaald. Doordat Raadslid voor het CDA, In de Braekt, zich geïntimideerd voelde door mensen van buiten de raad verliet hij tijdens de stemming van het voorstel de raadsvergadering. Zijn collega van Het Origineel, Remco Vertommen, was solidair en deed dit ook. Partij Kijk!!!, waarvan twee fractieleden vorige week nog voor het voorstel waren, stemde, gezien de intimidatie van een collega, de hele fractie tegen het voorstel. Hierdoor is de redding van RVU ver weg.

Emoties liepen soms hoog op
De emoties liepen vorige week bij de eerste behandeling van het onderwerp al hoog op bij sommige bezoekers. Opmerkingen als “kiezersbedrog” en “leugenaren” kreeg de gemeenteraad naar het hoofd geslingerd. Nu blijkt er zelfs een brief gericht te zijn aan het uit Rothem komende raadslid In de Braekt.

Opnieuw in stemming
Doordat de stemming vorige week in een gelijke stand eindigden 8-8 werd het voorstel opnieuw in stemming gebracht. Lokaal DNA, mede-indiener van het voorstel, had het voorstel op een enkel punt aangepast, hopende op meer steun. Door de intimidatie pakte de stemming anders uit en werd het voorstel verworpen met 10 stemmen tegen en vier stemmen voor.

Gevolgen RVU
RVU zal vanaf nu geen dotatie meer ontvangen van de reserves buitensportaccommodaties en van de voorziening meerjarig onderhoud gebouwen. Per 1 januari 2020 worden de uitgaven beëindigd voor jaarlijks onderhoud aan de gebouwen van de gemeente. De gemeente blijft tot 1 juli 2022 formele eigenaar en zal dan ook de OZB, rioolheffing en opstalverzekering betalen. Per 1 juli 2022 beëindigd de gehele bekostiging van RVU, inclusief het jaarlijks onderhoud van het kunstgrasveld en alle onderdelen van het jaarlijks onderhoud aan de gebouwen.

Accommodatiebeleid
De voorgestelde bezuinigingen op het accommodatiebeleid zijn hierdoor in zijn geheel aangenomen en gaan worden uitgevoerd. Hierdoor voldoet de gemeente aan de opgelegde eis van de provincie om op het accommodatiebeleid 180.000 euro te bezuinigen.

Meer lezen over de gevolgen hier van? klik hier