Alliantie roept op tot maatschappelijke kosten-batenanalyse MAAIn een open brief roept de Alliantie Tegen Uitbreiding MAA op om een maatschappelijke kosten-batenanalyse of MKBA, inclusief een volwaardige Milieueffectrapportage MER te houden.

Geschikt instrument
Volgens de Alliantie is dit het geschikte instrument om een groot infrastructuurproject als dit op al zijn vóór en nadelen te onderzoeken. Zij vragen verder in de brief om nu ruimte te maken voor een herbezinning op de toekomst van luchthaven MAA en om verschillende toekomstscenario's te onderzoeken met de MKBA-methodiek. Dit dient in een onafhankelijk onderzoek te gebeuren, aldus de Alliantie.

Ander gebruik terrein MAA
Het is de Alliantie niet zozeer om de beëindiging van MAA te doen.” Maar wellicht is een alternatieve aanwending van het 200 hectare metende MAA terrein voor Limburg en zijn inwoners veel profijtelijker dan het huidige gebruik. En dan is het toch zonde om zo'n kans niet te willen verkennen? Het is nu de tijd om eerst onderzoek te doen en om naar bevind van zaken pas daarna tot conclusies te komen over gewenste investeringen.“

Nachtrust beschermen
Tenslotte roept de Alliantie de provincie op om hun invloed aan te wenden om al op korte termijn de nachtrust van de inwoners te beschermen. ln april 2020 begint het nieuwe vakantieseizoen. Het ziet er naar uit dat Corendon dan dagelijks om 6 uur 's ochtends met drie in plaats van twee toestellen zal willen vertrekken. De Alliantie verzoekt Provinciale Staten ervoor te zorgen dat conform de Nederlandse Luchtvaartwet de nachtrust tussen 23:00 en 7:00 uur zal worden gerespecteerd, te beginnen in april 2020.