Vogels in UlestratenOp woensdag 5 februari 2020 organiseert IVN Ulestraten een lezing met als thema: Vogels in Ulestraten, door vogelkenner René Pirson.

Vragen
Welke soorten vogels kun je in onze directe omgeving zoal te zien krijgen? Welke broeden hier?  Welke zijn hier wintergast? Wat zijn de telresultaten van vogels in Ulestraten? Wat zijn de broedstrategieën van vogels? Welke keuzes maken vogelsoorten om hun jongen veilig en succesvol groot te brengen? Deze en andere vragen komen, op deze avond, aan de orde.

40 jaar IVN-Ulestraten
Dit is de eerste lezing in het kader van het veertig jaar bestaan van IVN-Ulestraten. Iedere eerste woensdag van de maand komt een ander onderwerp over Ulestraten aan de orde. Aanvang 19.30 uur in het IVN-lokaal, D’n Haamsjeut, links onder Gemeenschapshuis d’n Huppel, Dorpsstraat 1 Ulestraten. Iedereen is welkom, ook niet-leden. Nadere informatie: ivn.ulestraten@gmail.com Tel.: 043 – 3643619.

Wilt u IVN Ulestraten steunen, wordt lid via een mail aan: ivn.ulestraten@gmail.com