donderdag 8 juni 2023

Twijfel ontstaan over de komst van Stella Maris ValkenburgEr is twijfel ontstaan over de komst van het laatste deel van VMBO Valkenburg naar Meerssen. De gemeente Meerssen heeft enkele jaren geleden samen met de Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs (LVO) een overeenkomst getekend, waarin staat dat het volledige VMBO vanuit Valkenburg overkomt naar de locatie in Meerssen. Op dit moment is alleen de VMBO TL-tak hier ondergebracht.

Contractuele verplichtingen
LVO liet in september 2018 weten dat ze de contractuele verplichtingen die in het verleden gemaakt waren opnieuw wilden herzien. Volgens de LVO zou er sprake zijn van gewijzigde omstandigheden. Ze wilden dan ook dat alleen het VMBO TL naar Meerssen zou komen. De gemeente Meerssen wil echter dat het LVO zich aan de overeenkomst houdt en dat het héle VMBO overkomt naar Meerssen, zeker gezien de investeringen die Meerssen al gedaan heeft.

Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen
Sindsdien hebben er verschillende gesprekken plaatsgevonden die niet tot een concreet resultaat hebben geleid. Op 3 oktober kwam het LVO met een voorstel, het zgn. Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen (RPO) met als doel het onderwijsaanbod van meerdere scholen in de regio meer op elkaar af te stemmen. Er werd dan ook gevraagd om voor 15 oktober met dit plan in te stemmen. Deze plannen liggen echter niet in lijn met de eerder gesloten overeenkomst en Meerssen heeft daarom dit voorstel afgewezen.

Mediation
LVO wilde daarop een arbitrage procedure starten. Meerssen voelt hier echter weinig voor. Volgens wethouder Heusschen, “afspraak is afspraak”. Toch wil de gemeente wel constructief blijven meedenken en hebben daarom nu een mediation-traject voorgesteld. Het LVO is met dit voorstel akkoord gegaan. Het blijft dus vooralsnog de vraag of ook het VMBO Basis en Kader vanuit de locatie Valkenburg in augustus 2021 verhuizen naar de locatie aan de Veeweg in Meerssen.