Verbod gebruik van water uit beken en slotenVanaf 06.00 uur vrijdagochtend 22 mei stelt Waterschap Limburg een verbod in op het gebruik van water uit beken en sloten. Het verbod geldt tot het moment dat de waterafvoer van de beken weer op niveau is of tot uiterlijk 1 oktober 2020.

Voorkomen verdere daling waterpeil
Met het instellen van het verbod wil het waterschap een verdere daling van het waterpeil voorkomen.  Het verbod geldt voor particulieren en bedrijfsleven. Zo is ook het sproeien van tuinen vanuit beken en sloten verboden. Hetzelfde geldt voor het beregenen van sportvelden vanuit oppervlaktewater.

Anders omgaan met water
Har Frenken, bestuurder bij Waterschap Limburg: “Het relatief nieuwe fenomeen van watertekorten, vraagt om een structureel andere manier van waterbeheer en omgaan met water. Daar moet iedereen zijn steentje aan bijdragen. Van het zorgen voor regenwateropvang bij je thuis tot het kijken naar gezamenlijke aanpakken over waterbeschikbaarheid door overheden, bedrijfsleven, land- en tuinbouw en natuurorganisaties. Zo hebben we onlangs een Limburgse Wateranalyse opgesteld waarin negen ingrijpende maatregelen worden voorgesteld. Zoals een kwart van het verharde oppervlakte in Limburg afkoppelen om water te laten infiltreren en de stuwstanden van primaire en secundaire watergangen jaarrond op (hogere) zomerstand zetten.”

Veranderende klimaat
“Door de klimaatverandering hebben we steeds vaker te maken met extreem weer. In  2018 en 2019 hadden we ook al te maken met droge jaren. De afgelopen winterperiode is er gelukkig veel neerslag gevallen. Mede doordat alle stuwen, ook de boerenstuwen, de hele winter op zomerstand hebben gestaan om zoveel mogelijk water vast te houden, zagen we in maart dat de grondwaterstanden weer op peil waren. Door de lange periode van droogte de afgelopen weken, zien we dat watervoeren in de beken nu weer afnemen en de grondwaterpeilen  zakken”, aldus Har Frenken.

Overige maatregelen
Het waterschap houdt ook de komende tijd het water vast in de beken door stuwen op te zetten en zoveel mogelijk water vanuit de Maas naar de beken toe te voeren. Ze roept op om zuinig te zijn met het beschikbare water.