zaterdag 3 juni 2023

Provincie roept gemeenteraad bijelkaarDe provincie Limburg heeft de gemeenteraad van Meerssen uitgenodigd om dinsdag 7 juli naar het gouvernement te komen. De uitnodiging komt van gedeputeerde Andy Dritty. Dritty heeft o.a. "toezicht gemeentefinanciën" in zijn Portefeuille zitten. De uitnodiging heeft te maken met de kadernota en de daarin forse tekorten.

Andy Dritty
Dritty laat in de brief weten: "gezien de precaire financiële situatie die uit de ontwerp Kadernota blijkt dat er duidelijke keuzes dienen te worden gemaakt" De gedeputeerde sprak dinsdag 30 juni al met de wethouders en burgemeester Clermonts. "Ik ben gaarne bereid mijn kijk op de ontwerp kadernota in de opmaat naar de behandeling van de kadernota in uw raadsvergadering ook met uw raad delen"

Twee mogelijkheden
De gemeente staat opnieuw voor een zeer zware klus om haar financiën in orde te krijgen. Er dreigt een tekort van meer dan een miljoen. Het lijkt erop dat, volgens het college van burgemeester en wethouders, er nog maar twee mogelijkheden zijn. Een daarvan is om de ozb nogmaals te verhogen of voor herindelen te kiezen. De tekorten zijn volgens de gemeente ontstaan door “het ruimere budget dat noodzakelijk is voor het sociaal domein.”.