woensdag 7 juni 2023

Partij FOCUS niet blij met communicatie over toekomstFocus zet veel vraagtekens bij de huidige situatie en de manier waarop het college daarmee omgaat. Ze is niet blij met de wijze van communicatie. Daarom stelt zij vragen aan het college van burgemeester en wethouders. In deze vragen roepen zij het college ter verantwoording. Ook zet de partij vraagtekens bij de rol van gedeputeerde Dritty. Dritty heeft o.a. “toezicht gemeentefinanciën in zijn Portefeuille zitten.

Buurgemeenten en Provincie
Zo komt de Partij terug op een informeel gesprek tussen het Meerssense en Valkenburgse college in 2016. Het stoort de partij dat er in de media steeds wordt gerefereerd aan dit gesprek en wordt gesuggereerd dat samengaan met Valkenburg geen optie is. Daarnaast vraagt ze zich af of überhaupt de vraag voor herindeling met Meerssen ooit gesteld is aan omliggende gemeenten zoals Valkenburg, Beek, Stein en Maastricht. En als dit het geval zou zijn, wat waren dan de antwoorden? Ook de rol van gedeputeerde Dritty komt aan de orde in de brief. Focus wil weten waarom hij zijn mening heeft herzien.

Begroting
In de brief, roept Focus ook het college op aan de slag te gaan met de begroting voor de komende jaren en niet bij de pakken neer te gaan zitten. Opstappen blijft volgens de partij wel een optie maar alleen op het moment dat de raad hiertoe besluit of een begroting vaststelt in november waarmee het college niet kan leven.

Debat
De partij hoopt zo spoedig mogelijk antwoord op deze en nog andere vragen te krijgen van het college. Als het lukt wil ze de antwoorden meenemen in het debat dat gevoerd gaat worden tijdens de extra raadsvergadering op 14 september.

Deze vergadering is live te volgen bij MeerVandaag met vanaf 18.45 uur een voorbeschouwing. Dinsdagochtend is er een nabeschouwing in een extra uitzending van Uitgelicht.