donderdag 8 juni 2023

Spoedoverleg begroting: "geen draconische bezuinigingen nodig''Er lijken geen draconische bezuinigingen nodig te zijn. Dit laat Andreas Pohle van KIJK!!!, na dagen van overleg, weten aan Meer Vandaag. Pohle wil nog wel voorzichtig zijn maar zoals het er nu naar uitziet, zou het nog wel eens kunnen meevallen. Hij laat ook weten dat er hoogstwaarschijnlijk twee wethouders van buiten Meerssen gaan komen.

Dagelijks vergaderd
De fracties van KIJK!!!, CDA, Lokaal DNA en Focus hebben afgelopen week dagelijks vergaderd over de begroting en de bestuurscrisis binnen onze gemeente. Zij deden dit onder leiding van Monique Quint-Maagdenberg, voormalig burgemeester van de gemeente Vaals en waarnemend burgemeester van Voerendaal.

Twee nieuwe wethouders
De voorkeur van Pohle en de partijen gaan uit naar twee wethouders van buiten Meerssen. Het vorige college bestond uit vier wethouders, maar gaan er nu twee worden. De komende 10 dagen moeten de solliciterende wethouders een integriteitstoets doorlopen. Na deze toets kunnen ze meer informatie geven over de namen van de toekomstige wethouders.

Draconische bezuinigingen niet nodig
Het doemscenario's, met daarin flinke bezuinigingen, die grote gevolgen zouden hebben voor de gemeenschap, blijkt niet zo ernstig dan gedacht. Volgens Pohle zijn er voorlopig geen draconische bezuinigingen aan de orde. "Er is geen rede voor paniek" Aldus Pohle. Dat geldt ook voor een verhoging van de OZB. De partijen streven naar een sluitende begroting zonder forse bezuinigingen ten laste van de burger en de gemeenschap.

Provincie waarschuwt
De Provincie liet eerder in een brief aan de gemeenteraad weten dat het absoluut noodzakelijk is dat er voor 15 november een sluitende begroting aangeboden wordt. Gebeurt dit niet, dan zal de Provincie de gemeente Meerssen onder preventief toezicht stellen.

Consequenties
Als niet wordt voldaan aan de opdracht van de Provincie, zal Meerssen onder preventief toezicht worden gesteld. De gemeente mag dan geen uitgaven meer doen met alle gevolgen van dien voor bijvoorbeeld de bedrijfsvoering en uitvoering van de reguliere gemeentelijke taken. Als het daadwerkelijk tot dit toezicht komt, geldt bovendien dat tot aan het moment waarop de begroting door Gedeputeerde Staten (GS) is goedgekeurd de gemeente voor het aangaan van verplichtingen de toestemming van GS nodig heeft.

https://vimeo.com/466889385