woensdag 7 juni 2023

Klein verkeersvliegveld vergroot welvaart in LimburgDe Alliantie tegen uitbreiding MAA heeft vandaag het Eindrapport Maatschappelijke Kosten-Baten Analyse (MKBA) MAA overhandigd aan het Limburgs Parlement. In dit rapport is te lezen dat een kleiner vliegveld in de toekomst meer gaat opleveren dan het huidige vliegveld. “Een MAA zonder groot luchtverkeer, dus als klein verkeersvliegveld, vergroot de welvaart in Limburg met maximaal 331 miljoen euro over de periode 2025-2050.

Herontwikkeling huidig MAA terrein
Het rapport is in opdracht van de Alliantie uitgevoerd door Walter Manshanden van Neo Observatory en Leo Bus uit Rotterdam. De belangrijkste conclusie in het rapport is dat het beter voor de welvaart en het welzijn in Limburg is als de huidige luchthaven sluit en het 200 ha grote MAA-terrein herontwikkeld wordt.

Geen markt voor MAA
De Alliantie verwelkomt de conclusie dat sluiting van MAA het beste is voor de welvaart in Limburg en voor welzijn en geluk van de inwoners van met name Zuid-Limburg. De Alliantie meent dat de luchthaven overbodig is.  “Er is geen markt voor MAA, MAA vergt voortdurend publiek geld en veroorzaakt grote maatschappelijke kosten. Buiten dat voorziet de luchthaven niet in functies die voor onze regio van belang zijn.”

Limburgs Parlement
Het Limburgs Parlement spreekt zich in het voorjaar van 2021 uit over de toekomst van de luchthaven. Hierbij zal de visie van oud politicus Pieter van Geel over MAA meegenomen worden. Van Geel voert in opdracht van de provincie een omgevingsonderzoek uit en de resultaten worden hiervan in januari 2021 verwacht. De Alliantie heeft van Geel geïnformeerd over de resultaten van de MKBA.