woensdag 31 mei 2023

Provincie aan College: 'los bestuurskracht problematiek op'De provincie laat in een brief aan het College van Burgemeesters en Wethouders weten de reactie van de gemeente, om te komen tot een gezamenlijk onderzoek naar de toekomst van de bestuurlijke organisatie van de gemeente Meerssen, een afwijzing is van het aanbod zonder een heldere alternatieve aanpak. De meerderheid van de raad ziet liever een onderzoek naar de toekomst van de gemeenten in Zuid-Limburg en wil zolang dit niet heeft plaatsgevonden zelfstandig blijven.

Urgente bestuurskrachtproblematiek
"Uw reactie verschaft geen inzicht in de route tot het duurzaam oplossen van de door Berenschot en uw gemeente gedefinieerde urgente bestuurskrachtproblematiek. De problematiek en urgentie hieromtrent achten wij echter onverminderd groot." schrijft de provincie in haar brief aan het college.

Verkiezingen
De coalitiepartijen schreven in hun koersdocument dat zei de beslissing over de toekomst van de gemeente door willen schuiven tot na de gemeenteraadsverkiezingen van 2022. Op die manier kunnen tijdens de verkiezingen, de burgers van Meerssen hun wens uitspreken over de toekomst van de gemeente. De provincie vindt dit echter niet verstandig. "Graag willen wij uw gemeentebestuur verzoeken om nog deze bestuursperiode uw verantwoordelijkheid te nemen voor een keuze voor een duurzame oplossing van de urgente bestuurskrachtproblematiek binnen uw gemeente." aldus de provincie.

Zuid-Limburg
De provincie wijst verder in haar brief op het NOVI-gebied. Dat is een organisatie bestaande uit Rijk, provincie, gemeenten en waterschap die samenwerken met instellingen bedrijven, maatschappelijke organisatie en burgers in Zuid-Limburg. De organisatie is bedoeld om de krachten samen te bundelen. De provincie biedt dit als oplossing aan Meerssen om mee te denken aan het toekomstbestendig maken van Zuid-Limburg.

"Sterke partners"
De provincie vervolgt de brief met: "Wij menen dat deze gezamenlijke aanpak en het partnerschap van gemeenten juist ook vraagt om een oplossing van de eigen bestuurskrachtproblemen van uw gemeente Meerssen, zodat u als krachtige partner kunt participeren in de regio. De oplossing voor uw eigen bestuurskrachtproblemen ligt niet in de regio. Een sterke samenwerking vraagt sterke partners." zegt de provincie.