Nieuwe procedure voor kunst in openbare ruimteDe gemeenteraad heeft besloten een commissie in het leven te roepen die het College van Burgemeester en Wethouders moet gaan adviseren welke kunstwerken in de openbare ruimte een plaats moeten gaan krijgen. Tot op heden werden kunstwerken zonder een leidraad geplaatst. Voorlopig is er voor nieuwe kunstwerken geen geld beschikbaar.

Sint-Agnesplein
Tijdens de raadsvergadering ging het ook over een eventueel kunstwerk op het Sint-Agnesplein in Bunde. Verantwoordelijk wethouder Kemp liet weten contact op te nemen met het buurtnetwerk. Volgens de wethouder zou uit het project Agnesplein financiën te verkrijgen zijn voor een kunstwerk.

Overige werken
Voorlopig blijkt dat uit het Raadsvoorstel dat er geen extra financiën ter beschikking zijn om nieuwe kunstwerken te plaatsen. Wel is er geld gereserveerd voor het onderhoud van bestaande werken.