Langzaam voortgang in nieuwe kantine SV MeerssenEr komt langzaam voortgang in de bouw van een nieuwe kantine voor SV Meerssen. Momenteel is de gemeente bezig met het indienen van een schadeclaim. Zodra dit definitief is kan de akte van taxatie worden opgesteld. Na het ondertekenen van deze akte komt het geld beschikbaar voor de herbouw van de kantine en de kleedlokalen. Dan kan er worden begonnen met de bouw van de nieuwe kantine en kleedlokalen.

Schadeclaim
Momenteel is de gemeente bezig met het indienen van een schadeclaim. Door de zorgvuldigheid en deels complexiteit met betrekking tot het aanleveren van de bewijslast heeft dit langer geduurd dan gedacht. Het ingeschakelde bureau heeft begin april de definitieve kostenraming van de schadeclaim ingediend bij de verzekering. Deze is op enkele details na goedgekeurd door de schadeclaim, maar nog niet volledig. Zodra de schadeclaim definitief wordt goedgekeurd kan de akte van taxatie worden opgesteld. Experts zullen hierin de omvang van de kosten van de brandschade opstellen. Na het ondertekenen van de akte van taxatie komt het geld beschikbaar voor de herbouw van de kantine en de kleedlokalen. De hoogte van dit bedrag is nog niet bekend.

Tekenwerk nieuwe kantine
Het bedrag voor de realisatie van de nieuwe kantine en kleedlokalen is nog niet bekend. Desondanks heeft de gemeente het tekenwerk al uitbesteed aan Hermans-Vliegen architecten. Dit bureau gaat in samenwerking met de gemeente en SV Meerssen beginnen met het opstellen van het programma van eisen en deze vervolgens vertalen in het benodigde tekenwerk. Er wordt gestart met de aanbesteding voor de herbouw, zodra de tekening klaar zijn. Er worden vier aannemers gevraagd om deel te nemen aan de meervoudig onderhandse aanbesteding.

Brand kantine SV Meerssen
In augustus 2020 brak brand uit in de kantine van SV Meerssen. De vlammen sloegen ook over naar een aantal kleedlokalen. De brandweer kwam snel ter plaatsen om te zorgen dat de brand niet meer kon verwoesten. Via gofundme is er in totaal €17.285,- opgehaald voor de herbouw van de kantine van de club.