Opening informatiepunt Digitale OverheidOp vrijdag 18 juni opent in Bibliotheek Meerssen een Informatiepunt Digitale Overheid (IDO). Iedereen kan hier elke vrijdagochtend van 10.00-12.00 uur terecht met vragen over het digitaal regelen van overheidszaken.

Steeds meer zelf online aanvragen
Tegenwoordig zijn er steeds meer dingen van de overheid die mensen zelf online moeten regelen zoals het indienen van de belastingaangifte, het aanvragen van zorgtoeslag of het aanvragen van een WW-uitkering. Bibliotheek Meerssen biedt hulp.  

Afspraak maken
Het Informatiepunt Digitale Overheid in Bibliotheek Meerssen staat klaar bij vragen over de digitale overheid en DigiD. Mensen met vragen hoeven geen lid te zijn van de Bibliotheek en de hulp is gratis. Vooraf dient er wel een afspraak gemaakt te worden. Voor meer informatie kunnen belangstellenden terecht
op www.bibliotheekmeerssen.nl. Voor hulp? Maak een afspraak voor vrijdag 18 juni via 043 364 24 11.