zaterdag 3 juni 2023

Inwoners van Westbroek en Oostbroek in Geulle worden dringend verzocht hun woning te verlatenInwoners van Westbroek en Oostbroek in Geulle worden dringend verzocht hun woning te verlaten. De veiligheidsregio meldt dat de Waterstand van de Geul ten oosten van Westbroek en Oostbroek stijgt, daardoor dreigt dit gebied onder water te lopen.

Kaart
In tegenstelling tot eerder berichten vanuit de Veiligheidsregio mag nog niet iedereen naar huis. De gemeente schrijft: "De piek van het Maaswater is onze regio gepasseerd. De Maas zakt nu langzaam in Zuid-Limburg. Ook het waterpeil van de Geul gaat heel langzaam omlaag. Gisteravond werden bewoners van een deel van Bunde en Geulle (groen gearceerde gebied) geadviseerd te evacueren en onderdak elders te zoeken. Op dit moment zijn de hulpdiensten in de omgeving Meerstraat in Bunde nog volop bezig. In de buurtschappen Westbroek, Oostbroek en Brommelen stijgt het water nog licht door opkomend kwelwater.

Inwoners van het oranje gekleurde gebied mogen naar huis.

De veiligheidsregio schrijft dat voordat inwoners hun woning verlaten ze het volgende moeten doen:

"Sluit gas en elektriciteit af. Het water kan zorgen voor brand of kortsluiting. Door het gas en elektriciteit alvast af te sluiten, voorkom je dat.Draai de hoofdkraan van het water dicht.Sluit je ramen en doe de deur op slot. "