woensdag 7 juni 2023

Alliantie Tegen Uitbreiding MAA: werkgelegenheidsbetekenis MAA zwaar overschatDe werkgelegenheidsbetekenis van Maastricht Aachen Airport (MAA), waarmee het onlangs afgetreden College van GS van Limburg de afgelopen jaren mee naar buiten trad, is steevast zwaar overschat. Dit is de conclusie uit een recent afgesloten onderzoek door de Alliantie Tegen Uitbreiding MAA.

Verificatie werkgelegenheid per bedrijf ontbreekt
De Alliantie heeft de onderzoeken van E’til, Ecorys en Erasmus UPT doorgelicht. “Geen van de bureaus was bereid afdoende inzicht te geven in de lijst van bedrijven, waarvan werkgelegenheid aan MAA is toegeschreven. E’til en Erasmus gaven wel inzicht in de gehanteerde methodologie, maar die blijkt ondeugdelijk. Verificatie van de aan MAA toegeschreven werkgelegenheid per bedrijf ontbreekt. Alle drie komen tot uitkomsten die aanzienlijk te hoog zijn. Vooral geldt dat voor de cijfers van Ecorys en Erasmus UPT.”

Niet meer dan 700 a 900 werkzame personen
UPT kwam aanvankelijk tot 3300 werkzame personen alleen voor de luchtvracht (eerst bijgesteld tot 2835 en later, vanwege het dreigen met een klacht door de Alliantie, tot 1741), Ecorys tot 1760 regionaal (plus 720 landelijk) en E’til tot een aantal werkzame personen van 1571. De Alliantie komt op basis van eigen empirisch onderzoek tot een maximum van tussen de 700 en 900 werkzame personen. Bij sluiting van MAA zou daarvan hooguit 50% werkloos worden. “Dat aantal rechtvaardigt op geen enkele wijze de enorme bedragen aan gemeenschapsgeld die jaarlijks worden besteed om MAA in stand te houden” aldus de Alliantie.