donderdag 8 juni 2023

Landelijke inleveractie steekwapens ook in de Gemeente MeerssenIn de Week van de Veiligheid van 11 tot en met 17 oktober doet de gemeente Meerssen mee aan de landelijke inleveractie van steekwapens. Iedereen kan anoniem en straffeloos zijn mes inleveren bij het politiebureau in Valkenburg aan de Geul.

Inleverpunt in Valkenburg
Tijdens de landelijke inleveractie worden vooral jongeren aangemoedigd hun steekwapen in te leveren. De gemeente laat op haar website weten dat in de groep jeugd en jongvolwassenen het steekwapenbezit toeneemt. Ook volwassenen kunnen hun steekwapens inleveren. Om dit te doen kunnen zij hiervoor terecht bij het politiebureau in Valkenburg aan de Geul gelegen aan de Nieuweweg 24. Op de website dropjeknife.nl zijn ook andere inleverpunten in Nederland te zien.

Bij inleveren geen bekeuring voor wapenbezit
Mensen die hun messen willen inleveren kunnen het inleverpunt herkennen door de poster die op het raam is geplakt. Het inleveren gebeurt anoniem. Er is dus geen risico dat mensen bestraft worden voor wapenbezit. “Daarmee dragen we met z'n allen bij aan het veiliger maken van de samenleving. Wapens horen daar niet in thuis,” aldus de gemeente.

Bespreek de risico’s van wapenbezit
De gemeente roept ook iedereen in de sociale omgeving van jongeren op de risico's van wapenbezit met hen te bespreken. Dat kan de school zijn, het jongerenwerk, maar ook ouders kunnen hierover een gesprek aangaan met hun kind.