woensdag 7 juni 2023

Eerste boom Herdenkingsbos Meerssen wordt geplantDe eerste boom van het Herdenkingsbos Meerssen wordt op 10 november geplant. Het is een Koningslinde die ter nagedachtenis aan oud burgemeester en ereburger Jan Mans een plek krijgt in het Herdenkingsbos. Ook markeert het planten van deze boom de start van het Herdenkingsbos. Burgemeester Clermonts en mevrouw Mans-van de Berg planten de eerste boom.

Gezamenlijke plantdag
Het Herdenkingsbos komt langs de Veeweg in Meerssen te liggen links voor het tunneltje naar Uitspanning de Nachtegaal. De Bosgroep is inmiddels begonnen met de planuitwerking van het Herdenkingsbos dat in het najaar van 2022 gestalte zal krijgen. De adoptanten van een of meerdere bomen van het Herdenkingsbos gaan in het najaar gezamenlijk hun boom planten. Het gaat om 330 bomen.