woensdag 7 juni 2023

Wandelmaatje gezochtBundeNuSamen zoekt maatjes om af en toe een wandelingetje te maken met dorpsgenoten die er zelf niet zo gauw aan toe komen. Er zijn mensen die alleen thuis wonen, veel stil zitten, niet of nauwelijks buiten komen en soms een stimulans nodig hebben om iets te gaan ondernemen.

Extra aandacht geven tijdens wandeling
Een wandelmaatje zorgt vaak net voor dat beetje extra aandacht en een leuk moment voor een dorpsgenoot die zich eenzaam voelt of lichte geheugenproblemen heeft. De ontmoeting en de buitenlucht staan centraal. Het wandelmaatje spreekt in onderling overleg af wanneer en hoelang men samen wilt gaan wandelen. Er zijn geen verplichtingen aan de frequentie: dat bepaalt het wandelmaatje en de dorpsgenoot samen.

Zaterdag 13 november
Op zaterdag 13 november om 10.30 uur wordt onder het genot van een kopje koffie, thee en vlaai een informatiebijeenkomst gehouden in Ut Zaelke, Mgr. Theunissenplantsoen 20 in Bunde.

Aanmelden bij interesse
Geïnteresseerden die tijd willen vrijmaken voor dit vrijwilligerswerk kunnen zich aanmelden bij Harry Habets, telefoon 06-30149001. Of stuur een mail naar bundenusamen15@gmail.com. Dit project is een initiatief van Hulp bij Dementie, Envida, BundeNuSamen en de gemeente Meerssen, afdeling sport.