woensdag 7 juni 2023

Door de lens van Karel - in de problemenhttps://youtu.be/ugNy7IeMHlw

In de derde aflevering van Door de lens Karel is te zien dat Karel zich door zijn ijverigheid ook wel eens in de problemen werkt.