donderdag 8 juni 2023

Wandelen naar de toekomstDe toekomst blijft boeien. Wat zal hij brengen? Ligt hij vast? Is hij te beïnvloeden? De gemeente Meerssen denkt dat dit laatste toch wel het geval is. Wandelen door het dorp zal inspiratie moeten opleveren en Meerssen toekomstbestendig moeten maken...

Experts
Er zijn wandelingen waaraan iedereen kan deelnemen. De wandelingen gaan door het hart van Meerssen en op diverse punten wordt letterlijk stilgestaan bij zaken die te maken hebben met de toekomst van onze gemeente. Bij een dergelijke plek, is een expert aanwezig die de wandelaar gaat informeren en inspireren. Vervolgens gaan de deelnemers in kleine groepjes op een praktische manier aan de slag met knelpunten en kansen die met de toekomst van ons dorp te maken hebben.

Thema's
De gemeente wil graag weten hoe haar inwoners denkt over bepaalde zaken die verband houden met de toekomst van Meerssen. Onderwerpen zoals klimaat, verbinding tussen mensen en de uitstraling van Meerssen komen aan de orde en kunnen onderwerp van discussie zijn. De wandelingen zijn op 26 en 27 november waarbij vooraf aanmelding bij de gemeente noodzakelijk is.