Protestacties bij MAA: 'Veel mensen staan lijnrecht tegenover elkaar'Ze staan letterlijk en figuurlijk tegenover elkaar, de voor- en tegenstanders van Maastricht Aachen Airport. Vrijdagochtend hielden beide een protestactie bij het vliegveld. De leden van de Provinciale Staten brachten op dat moment een bezoek aan MAA. Het Limburgs Parlement moet in juni 2022 een beslissing nemen over de toekomst van het vliegveld. "Veel mensen staan wel echt lijnrecht tegenover elkaar", vertelt Paul Goossens van We Love MAA. "Dat komt omdat er veel onwaarheden worden verteld en zaken worden uitvergroot. Dan krijg je in plaats van een mooie discussie een gevecht. En dat is niet de bedoeling."

https://youtu.be/QoenqdPTZr4

Bijlappen
Onlangs verscheen een conceptversie van de Maatschappelijke kosten-batenanalyse. Daaruit blijkt dat Limburg nauwelijks profiteert van het vliegveld. De tegenstanders zijn er blij mee: "8 miljoen per jaar moet de provincie bijlappen, omdat het allemaal verliesgevend is wat MAA doet", zegt Lou Wanten van Omwonenden MAA. De voorstanders zijn er niet blij mee, tijdens het tot stand komen van de analyse zijn zowel de voor als tegenstanders betrokken geweest. Maar We Love MAA stapte vorig jaar uit dat project. Ze vonden dat de tegenstanders oververtegenwoordigd waren. "Ik denk dat Limburg en ook een gedeelte België profiteert van het vliegveld", zegt een demonstrant.

GroenLinks en de Partij voor de Dieren hebben al laten weten dat ze voor sluiting van MAA zijn. De overige partijen houden de kaarten nog tegen de borst. Op 3 juni wordt een beslissing genomen.