donderdag 1 juni 2023

Inwoners gemeente Meerssen kunnen jongeren voordragen voor een jeugdlintjeDe gemeente Meerssen spreekt graag haar waardering uit voor jongeren die zich belangeloos inzetten voor de samenleving. Daarvoor is het 'Jeugdlintje' in het leven geroepen. Ook dit jaar wil de gemeente weer jeugdlintjes uitreiken en vraagt de inwoners om mogelijke kandidaten door te geven aan de gemeente. De nominatie kan tot 1 april 2022.

Actief inzetten
De gemeente laat weten dat veel jongeren in de gemeente zich actief inzetten voor de samenleving. “Dat waarderen wij als gemeente bijzonder en we willen dit ook stimuleren. We zijn ontzettend trots op deze jongeren en vinden dat hier een mooie waardering tegenover mag staan.”

Waarom een Jeugdlintje
Het Jeugdlintje is bedoeld voor jongeren die zich op bijzondere wijze inzetten voor de samenleving. Dit kan bijvoorbeeld een eenmalige bijzondere prestatie zijn, maar bijvoorbeeld ook langdurige hulpvaardigheid. Het lintje kan worden toegekend aan een individuele jeugdige of aan een groep jeugdigen (bijvoorbeeld een hele schoolklas). Er hoeft nadrukkelijk geen sprake te zijn van een heldendaad.

Wie komt in aanmerking
Een jeugdige die niet ouder is dan 23 jaar; in de gemeente Meerssen woont; zich vrijwillig en belangeloos inzet of ingezet heeft voor een ander (in principe buiten de familiekring), een vereniging, vrijwilligersorganisatie, maatschappelijke organisatie, goed doel of voor (een deel van) de gemeente Meerssen; een bijzondere prestatie heeft geleverd en niet eerder beloond is voor zijn of haar inzet via een ander project of prijs.

Prestatie of activiteit innovatief
Het is een pré als de prestatie of activiteit innovatief is; stimulerend is naar andere jeugdigen; bijdraagt aan verbinding binnen de gemeente of tussen doelgroepen; bijdraagt aan een fijne woon- en leefgemeente.

Nomineren via gemeentewebsite
Nomineren voor een Jeugdlintje kan door hem/haar voor te dragen met het 'Voorstelformulier Jeugdlintje'. Dit formulier is te vinden op www.meerssen.nl .