woensdag 7 juni 2023

CDA en BRUG-M willen mening weten van het college over alternatief vliegveldHet CDA en BRUG-M hebben vragen gesteld aan het college hoe zij kijken naar een plan voor de toekomst van Maastricht Aachen Airport. Uit een conceptrapportage over de kosten en baten van het vliegveld, blijkt dat sluiting het meest gunstige scenario voor de provincie is. Onlangs is een plan gepresenteerd over de mogelijke invulling van het terrein.

Schets
Begin juni zal de Provincie beslissen hoe de toekomst van de luchthaven uit zal komen te zien. Er zijn nog scenario's die variëren van houden zoals het is, tot verdere groei. Als gekozen wordt voor sluiting komt een groot gebied vrij. De Alliantie tegen Uitbreiding MAA ziet daarin mogelijkheden. Ze heeft toparchitect Francine Houben de opdracht gegeven om een schets te maken wat de mogelijkheden zijn om het terrein vooral duurzaam in te vullen. Dat plan in de vorm van een schets is onlangs gepubliceerd.

Mening college
Het CDA en BRUG-M willen nu van de gemeente weten wat de mening van het college is ten aanzien van dit plan. De partijen zijn zich er van bewust dat het uiteindelijk de Provincie is die het eindoordeel zal vellen, maar willen wel nu al van het college weten of zij het plan van Houben toejuichen of dat ze juist openhouden van MAA beter vindt. Verder stellen ze de vraag of het college bereid is hun opvatting schriftelijk aan de Provincie te laten weten.
Op 3 juni zal de Provincie beslissen over de toekomst van de luchthaven.