woensdag 7 juni 2023

Teruglezen: bestuursakkoord aangenomen na discussie over nieuwe wethoudersDe gemeenteraad vergadert donderdagavond over het nieuwe bestuursakkoord van Lokaal DNA, CDA en KIJK!!!. Ook worden de nieuwe wethouders geïnstalleerd. Volg de laatste ontwikkelingen in dit liveblog.

22:03 - Nieuwe raadsleden geïnstalleerd
Tijdens de raadsvergadering zijn ook Hamza Bamohamed en Maurice Habets geïnstalleerd als nieuwe raadsleden voor Lokaal DNA. Dat komt omdat Bjorn Molling en Inge Smeets verdergaan als wethouder voor die partij.

21:38 - Koninklijke onderscheiding voor raadslid Molling
Bjorn Molling heeft na ruim 14 jaar afscheid genomen van de gemeenteraad van Meerssen. Voor zijn activiteiten als raadslid en zijn inzet voor de Meerssense gemeenschap reikte burgemeester Clermonts hem een Koninklijke Onderscheiding uit. Molling werd Lid in de Orde van Oranje Nassau

21:29 - Stemmen uitgebracht op oud-wethouders
De 16 raadsleden die meededen aan de stemming, hebben in totaal 64 stemmen uitgebracht. Opvallend is dat 7 van deze stemmen uitgedeeld werden aan oud-wethouders Hovens en IJff. Agnes Jonkhout (CDA) heeft zojuist de uitgebrachte stemmen voorgelezen. Bjorn Molling kreeg 2 stemmen tegen en 12 stemmen voor. Inge Smeets kreeg 2 stemmen tegen en 13 stemmen voor. Vanessa de Rond en Louk Bongarts kregen, net zoals Bjorn Molling, 2 stemmen tegen en 12 stemmen voor.

21:06 - Jonkhout legt uit: 'Kemp wilde niet'
Agnes Jonkhout (CDA) reageert op Jan Gulikers (BRUG-M) en legt uit waarom zij wethouder Wim Kemp niet laten zitten, maar laten opvolgen door Louk Bongarts. Reden is dat Kemp eerder heeft aangegeven niet verder te willen gaan als wethouder.

21:02 - BRUG-M kritisch op aanstelling nieuwe wethouders
Gulikers mist de leidinggevende ervaring van drie van de vier nieuwe wethouders. Hij vraagt zich af waarom de oude wethouders, die door Agnes Jonkhout van het CDA betiteld werden als kanjers, niet blijven zitten. Dit scheelt namelijk wachtgeld.

20:52 - Raadsvergadering hervat, wethouders geïnstalleerd
De schorsing van de raadsvergadering is zojuist opgeheven. De nieuwe wethouders Bjorn Molling, Inge Smeets, Vanessa de Rond en Louk Bongarts worden geïnstalleerd.

https://youtu.be/xncjusuCNrs

20:45 - Raadsvergadering geschorst
De raadsvergadering is voor korte tijd geschorst. Zo meteen wordt de vergadering hervat en zullen de nieuwe wethouders worden geïnstalleerd.

20:42 - 11 stemmen voor bestuursakkoord
Er is zojuist gestemd over het bestuursakkoord. Van de zestien raadsleden zijn er 11 voor en 5 tegen. Daarmee is het bestuursakkoord aangenomen.

https://youtu.be/6v9o2qdnV_Q

20:32 - Molling tegen BRUG-M: 'We nemen ook u serieus'
Molling reageert in het tweede termijn op Gulikers: "We nemen ook u serieus." Verder verwijst hij naar de opmerkingen van de oppositie over de Meerssense Ontmoetingsplekken (MOP). Volgens Molling zijn daar klachten over gekomen, daarom wil de coalitie geen verder uitbreiding van de MOP's.

20:26 - Raadsvergadering weer hervat
De schorsing is opgeheven. Bjorn Molling (Lokaal DNA) geeft namens de coalitie reactie.

20:09 - Korte schorsing: coalitie bereidt reactie voor
Bjorn Molling heeft om een korte schorsing gevraagd. Dit zodat de coalitie een reactie kan voorbereiden.

20:08 - Gruyters (PGM Het Origineel): Waarom vier wethouders?
"Waarom moeten er vier wethouders komen?", vraagt André Gruyters van PGM Het Origineel zich af. “Het woord samen komt vaak voor in het akkoord, houdt dat ook in samen met de oppositie?”, vraagt Gruyters zich af. Hij is het ermee eens dat er meer woningen moeten komen. “Hopelijk kunnen jullie dit realiseren.”
Gruyters wil dat de hondenbelasting wordt afgeschaft. "Is dit niet het juiste moment?", spreekt hij de coalitie toe.


19:59 - Gulikers (BRUG-M): 'Nog geen samenwerking met coalitie'
Jan Gulikers geeft namens zijn partij BRUG-M reactie op het bestuursakkoord van de coalitie. In het bestuursakkoord valt hem op dat de coalitie samen wil werken met de oppositie,"maar dit gebeurt tot nu toe niet".
Daarnaast, vertelt Gulikers, "wordt er 46 keer het woord ‘willen’ gebruikt in het akkoord. Je kan wel veel willen, maar de vraag is of het ook kan”. Verder verwijst de BRUG-M voorman naar het ‘Ja-tenzij’ principe. “In 2014 en 2018 stond dit ook. Toen is ook niet gelukt.” Ook heeft hij kritiek op de woonplannen van de coalitie. “150 woningen is gelijk aan de totale kern van Moorveld. 500 woningen is de helft van de totale kern van Geulle. En dat in vier jaar”, stelt Gulikers.
Hij mist in het bestuursakkoord aandacht voor de asielcrisis en laaggeletterdheid in de gemeente. "Onze lijst van kritische noten kan nog langer worden. Het eindoordeel van dit bestuursakkoord is onvoldoende."

https://youtu.be/-Q1XqzVhUS8

19:48 - Molling benadrukt: "Bouwen aan de gemeente"
Bjorn Molling is gestart met zijn betoog over het bestuursakkoord dat zijn partij, Lokaal DNA, samen met CDA en KIJK!!! heeft gepresenteerd. Molling spreekt vanavond namens deze drie partijen. "We willen aan de slag met het bouwen van nieuwe woningen", aldus Molling.

19:30 - Raadsleden nemen afscheid van wethouders
Ook de raadsleden nemen afscheid van de wethouders. De fractievoorzitters van de partijen houden een toespraak om de wethouders te bedanken voor hun inzet van de afgelopen jaren.

19:24 - Afscheid wethouders
Er wordt afscheid genomen van wethouders IJff, Hovens en Kemp. De burgemeester spreekt hen persoonlijk toe. "Ik had nooit gedacht dat Roermond Meerssen uit de brand zou gaan hebben", aldus de burgemeester over IJff. Ook haalt de burgemeester meerdere malen de wateroverlast van 2021 aan. De wethouders hebben in deze tijd van crisis de gemeente ondersteund.

19:13 - Raadsvergadering weer hervat
De technische problemen zijn weer opgelost, de raadsvergadering wordt nu weer hervat.

19:07 - Technische problemen
Vanwege technische problemen bij de gemeente, wordt de raadsvergadering nog even uitgesteld. Deze zal zo meteen weer worden hervat.

19:05 - Raadsvergadering is gestart
De vergadering is gestart vanuit De Stip. Vanavond wordt het bestuursakkoord besproken en worden de nieuwe wethouders geïnstalleerd.

18:38 - Nieuw lid voor de vertrouwenscommissie
Ook wordt Björn Hendriks geïnstalleerd als nieuw lid van de vertrouwenscommissie. Deze commissie gaat over de benoeming van de burgemeester en houdt klankbordgesprekken met de burgemeester. In de vertrouwenscommissie zitten (tot nu toe) de fractievoorzitters. De huidige fractievoorzitter van Lokaal DNA verdwijnt uit de raad omdat hij wethouder wordt. Het lijkt erop dat daarmee de uit Ulestraten afkomstige Hendriks de nieuwe fractievoorzitter wordt van Lokaal DNA.

18:37 uur - De concept-agenda voor vanavond

Opening en mededelingenVaststelling van de concept-agendaAfscheid zittende wethoudersBestuursakkoord 2022-2026 “Samen verder bouwen”Raadsvoorstel Benoemingsprocedure nieuwe wethoudersRaadsvoorstel Afleggen eed dan wel verklaring en belofte door nieuw
benoemde wethoudersRaadsvoorstel Toelating en beëdiging nieuwe raadsledenRaadsvoorstel Wijziging benoeming lid VertrouwenscommissieMoties vreemd aan de orde van de dag

18:36 uur - Nieuwe wethoudersploeg wordt vanavond geïnstalleerd
Verder worden donderdagavond de nieuwe wethouders geïnstalleerd. Dat gebeurd na het bespreken van het bestuursakkoord. Bjorn Molling (Lokaal DNA), Inge Smeets (Lokaal DNA), Vanessa de Rond (KIJK!!!) en Louk Bongarts (CDA) vormen samen de nieuwe wethoudersploeg voor de komende raadsperiode.

Lees meer: Portefeuilleverdeling: Molling krijgt financiën, De Rond water en klimaat

18:35 uur - Wat staat er in het bestuursakkoord?
In het bestuursakkoord van de drie partijen staat onder meer dat ze minimaal 150 nieuwe woningen willen bouwen de komende vier jaar. Hun ambitie is dat er 500 nieuwe woningen komen. Verder wil de partij dat Meerssen zelfstandig blijft en de samenwerking gaat opzoeken naar omliggende gemeenten.

Lees meer: Dit zijn de plannen van de coalitie voor de komende 4 jaar

https://youtu.be/hf6jEDHDgQc