woensdag 7 juni 2023

Lokaal DNA: 'Vereenvoudig de schrijftaal in brieven gemeente'Partij Lokaal DNA wil dat er in brieven van de gemeente minder moeilijke taal wordt gebruikt. Dit om politiek ook voor laaggeletterden begrijpelijk te maken. Nicole Ramakers van de partij riep ook collega-raadsleden op om gemakkelijkere taal te gebruiken. Ramakers diende een voorstel in om brieven gericht aan kwetsbare inwoners te vereenvoudigen, maar dit voorstel is op het einde van de vergadering ingetrokken.

Hartenkreet
"Mijn advies zou zijn: trek het breder en kijk binnen het sociaal domein hoe je deze mensen kan ondersteunen", stelde Tiny Gorissen van BRUG-M. "Dit is echt mager." Burgemeester Mirjam Clermonts had een aantal vraagtekens bij het voorstel. Zo vroeg ze zich af wie specifiek de kwetsbare groep is. "Ik heb uw hartenkreet gehoord." Ze wees ook naar de adviesraad sociaal domein, de groep die advies uitbrengt aan de gemeente over het sociaal domein.

Eerste stap
Ramakers: "Je moet ergens beginnen. Dit is een eerste stap." Jan Gulikers van BRUG-M is het eens met de intentie van het voorstel. "Hier wordt ingestoken op de rol die gemeente heeft, maar ik denk dat dat te weinig is", aldus Gulikers. Ook verwijst hij naar het bestuursakkoord: "Daar staat geen letter over laaggeletterdheid in."