Buurtgroepen gaan hoogwaterdraaiboek makenVerschillende buurtgroepen zijn bezig met het maken van een hoogwaterdraaiboek. In het draaiboek staan maatregelen die zo snel mogelijk genomen kunnen worden als wateroverlast dreigt. Het boekwerk wordt gemaakt samen met de gemeente en Waterschap Limburg. Buurtgroepen gaan langs bij de bewoners, van de gebieden die getroffen kunnen worden door het hoogwater, om meer informatie te verzamelen.

Opschaling
In Schin op Geul is al een concept-draaiboek gemaakt. Naar aanleiding hiervan hebben buurtgroepen en instanties ook het initiatief genomen om in Meerssense buurten een draaiboek te maken. De protocollen treden in werking voordat opschaling door de veiligheidsregio aan de orde is. De veiligheidsregio neemt bij grote rampen de leiding.