Gemeente komt met mogelijk gratis fruit voor scholenDe gemeente gaat in gesprek met alle basisscholen om tot een voorstel te komen om nog voor dit schooljaar hun leerlingen van gratis fruit te voorzien. Door de slechte economische toestand en fors gestegen prijzen voor voedsel hebben steeds meer ouders moeite hun kinderen voldoende eten mee te geven.

Bestaande subsidie
Het voorstel komt van partij Lokaal DNA. Alle andere partijen kunnen zich hierin vinden en steunen het voorstel. Toch was er ook kritiek. Zo vreest BRUG-M dat dit weer extra verplichtingen voor de scholen schept in een toch al druk programma. Daarnaast vraagt de partij zich af wat er al gebeurt op dit moment om de kinderen van goed voedsel te voorzien. Zo is er een subsidie van de Europese Unie beschikbaar van bijna twee euro per kind om wekelijks fruit te verstrekken. Lokaal DNA ziet haar plan niet als vervanging hiervoor maar als aanvulling. PGM Het Origineel stelde nog voor het voorstel uit te breiden met het beschikbaar stellen van een ontbijt voor de leerlingen.

Beter beeld
Toch wil verantwoordelijk wethouder Inge Smeets (Lokaal DNA) zich houden aan het oorspronkelijk voorstel. Smeets wil graag het voorstel gaan uitvoeren en ziet er nog meer mogelijkheden in. Zo denkt ze een beter beeld te krijgen van de mogelijkheden van ouders hun kinderen te voorzien van goed voedsel. Uit onderzoek blijkt dat het lang niet altijd vanzelfsprekend is dat kinderen voedsel meekrijgen tijdens hun schooldag.