woensdag 7 juni 2023

Raad vraagt Limburgs Parlement om aandacht voor vlieghinderDe gemeenteraad wil dat het college bij Provinciale Staten aandringt om aandacht te vragen voor de geluidhinder van vliegverkeer in Meerssen. De raad steunde unaniem een voorstel van BRUG-M. Zuid-Limburg is na Amsterdam-Amstelland de regio waar de meeste geluidhinder door vliegtuigen wordt ervaren. zo blijkt uit onderzoek van de GGD. In de hele regio geeft acht procent van de 18-64 jarigen aan ernstig gehinderd te zijn door vliegverkeer. Vooral in de kern Meerssen is de hinder groot.

Stijging
Hoewel er in 2020 door corona veel minder werd gevlogen dan tijdens de vorige meting in 2016, is de ervaren ernstige geluidhinder door vliegverkeer toegenomen. In de regio Zuid-Limburg is volgens de GGD de geluidhinder door vliegverkeer gestegen tussen 2016 en 2020 van vijf naar acht procent. De ernstige geluidhinder en slaapverstoring door vliegverkeer is groter dan de richtwaarden van de Wereldgezondheidsorganisatie.

Rapport
In december 2022 gaat het Limburgs Parlement een besluit nemen over de businesscase van Maastricht Aachen Airport. De Denktank MAA stuurde naar aanleiding van het GGD-rapport een brief naar verschillende gemeenteraden. Hierop stelde BRUG-M voor om aandacht te vragen voor de adviezen van het RIVM en de Wereldgezondheidsorganisatie bij Provinciale Staten. "Dit rapport mag niet in de prullenbak verdwijnen", betoogde Gerrit van der Bijl van BRUG-M. De raad ging unaniem mee in dit voorstel.

Geen bijdrage aan fonds
Eerder dit jaar nam Provinciale Staten het besluit om het vliegveld open te houden. Een van de voorwaarden die het Limburgs Parlement nam was dat er een omgevingsfonds moest komen om geluidshinder tegen te gaan. De Meerssense raad besloot eerder al hieraan niet bij te dragen, ook al leek het erop dat dit wel de bedoeling was van de Staten. Wethouder Vanessa de Rond (KIJK!!!) liet weten dat ze onlangs een gesprek had met de gedeputeerde van de provincie. In het gesprek heeft ze vertelt dat de raad niet wil bijdragen aan dit fonds.

Slaapverstoring
Meerssen is na Brunssum de Zuid-Limburgse gemeente waar de meeste overlast wordt ervaren.
Het percentage inwoners in onze gemeente dat last heeft van geluidhinder stijgt van iets meer dan acht procent in 2016 naar bijna 23 procent in 2020. In buurgemeente Beek ervaart 19,4 procent ernstige geluidhinder. Ook slaapverstoring door vliegverkeer onder 18-64 jarigen is het hoogst is in Meerssen. Hier ervaart 10,4 procent ernstige slaapverstoring. Geluidshinder en slaapverstoring onder ouderen is niet onderzocht.

Gezondheidsrisico's
Geluidhinder en slaapverstoring kan leiden tot stress. Geluidhinder wordt door de Wereldgezondheidsorganisatie omschreven als een verzamelterm voor allerlei negatieve gevoelen zoals ergernis, boosheid, neerslachtigheid en ongerustheid. Als gevolg hiervan kunnen ook lichamelijke klachten ontstaan waaronder hart- en vaatziekten en hoge bloeddruk. Het kan ook een negatieve invloed hebben op de leerprestaties van kinderen.