zaterdag 3 juni 2023

Miljoenen vanuit Den Haag voor aanpak Maas en de GeulHet kabinet zet 60 miljoen euro opzij om onder meer het gebied rond de Geulmonding aan te pakken. In april 2023 wordt waarschijnlijk onderzoek gedaan naar wat er moet gebeuren. Met de 60 miljoen euro wordt ook het stroomgebied van de Maas tussen Eijsden en de monding van de Geul aangepakt. Duidelijk is dat het gebied daar niet voldoet aan de zogenoemde 'waterveiligheidsnormen voor 2050'. De provincie heeft ook maximaal 12 miljoen euro toegezegd. Volgens de provincie zijn de totale kosten geschat op zo'n 317 miljoen euro.

'Kwetsbare plek'
De verkenning die volgend jaar start moet duidelijk maken wat er moet gebeuren aan de dijken, de verruiming van de rivier en de waterkwaliteit. "Met het hoogwater van juli 2021 is de urgentie hiervan nogmaals onderstreept", staat in een brief van de provincie en het kabinet. Het Rijk en de provincie spreken van een 'kwetsbare plek die om een adequate en integrale aanpak vraagt.' Het toekomstige project moet niet alleen waterveiligheid aanpakken, maar ook zorgen voor economische ontwikkelingen, natuur en ruimtelijke inpassing.  

Extra onderzoek
Al in november 2020 werd besloten dat er een onderzoek zou komen naar de Maasoevers in de omgeving van Maastricht. Na de overstroming in juli 2021 werd de druk hiervan opgevoerd. Ter voorbereiding van het onderzoek dat in 2020 al werd aangekondigd komt er nu nog een extra verkenning naar het gebied tussen Eijsden en de Geulmonding. Aan de hand van de verkenning en het onderzoek wordt gekeken hoe het gebied aan de waterveiligheidsnormen voor 2050 kan voldoen.

Overeenkomst
Kabinet Rutte IV heeft in het coalitieakkoord staan dat er 300 miljoen euro wordt gereserveerd voor de aanpak van de Maas en de zijrivieren. In juli dit jaar is tussen het kabinet en de provincie een overeenkomst gesloten.

Duiker
In juli 2021 overstroomde de Geul. Bij Voulwames stroomt de Geul de Maas in. Daarvoor stroomt de rivier eerst via een duiker (een soort watertunnel) onder het Julianakanaal. Vooral hier ontstonden tijdens de overstromingen grote problemen. De duiker kon niet al het water verwerken, hierdoor stroomde het water over de oevers richting Westbroek, Brommelen en Bunde.