Bron afbeelding: Orange Media

Kabinet kon belofte over ruimhartige compensatie niet waarmakenKabinetsleden wilden ruimhartig compenseren na de watersnood in Limburg, maar die verwachting konden ze niet waarmaken omdat de wet daarvoor niet bedoeld was. Via de Wet tegemoetkoming schade (Wts) was er een mismatch ontstaan met het kabinet. 

Dat concludeert onderzoeksbureau AnderssonElffersFelix in een rapport dat is gekomen in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid. 

Tijdens de watersnood riep het kabinet Limburg uit tot rampgebied. Daarmee trad ook de Wet tegemoetkoming schade bij rampen (Wts) in werking. Daarmee kunnen gedupeerden een tegemoetkoming krijgen als de schade niet gedekt wordt door de verzekeraar. Minister-president Mark Rutte zei tijdens een bezoek aan het rampgebied dat het kabinet ruimhartig zou compenseren. 

Beste oplossing
Maar volgens het onderzoeksbureau was dit helemaal niet mogelijk. De wet is een vangnetregeling. Gedupeerden kunnen een tegemoetkoming krijgen als de vezekeraar niet uitkeert. Toch greep de overheid direct naar de Wts, terwijl er niet is gekeken of dit ook de beste oplossing was. Het bureau vraagt zich af of er geen andere mogelijkheden zijn.

Na de uitspraken ontstond er ook politieke druk om ruimhartig te compenseren. Er moesten pleisters geplakt worden op de Wts en dus kwamen er drie extra regelingen bovenop.  Maar volgens het rapport werd de Wts in de jaren 90 juist in het leven geroepen om een lappendeken van regelingen na rampen te voorkomen. 

Communicatie
De zwaarst getroffen gemeenten zijn kritisch op het overleg met het Rijk. Geen van de gemeenten waren direct bij het overleg tussen de regio en de overheid. Reden is dat de centrumgemeenten, zoals Maastricht en Venlo, het woord voerden namens de getroffen gemeenten. Minister Dilan Yesilgöz-Zegerius laat in een reactie weten dat ze dit punt gaat meenemen en er voor gaat zorgen dat dit in de draaiboeken wordt aangepast.

Verder zegt de minister dat de communicatie met de gedupeerden bij een volgende ramp wordt verbeterd.