Vraagtekens bij nieuw zomerevenement op de markt in MeerssenIn de zomer worden op de markt in Meerssen iedere zondag optredens georganiseerd. De gemeente wil op die manier meer toeristen en inwoners naar de markt trekken. Hoewel de partij het initiatief erg waardeert, heeft BRUG-M wel wat vragen.

Informatie
Fractievoorzitter Jan Gulikers van BRUG-M vindt het jammer dat ze het merendeel van de informatie uit de krant hebben moeten vernemen, terwijl het toch om een bedrag van 30.000 euro gaat dat nodig is om het evenement te realiseren. Dit bedrag wordt ter beschikking gesteld aan een speciale aangestelde coördinator die de evenementen moet organiseren. Hoe het geld wordt gespendeerd, is volgens de partij niet duidelijk. 
Daarnaast vindt ze het kwalijk dat niet is gesproken met ondernemers en bewoners van de markt. Dezen zouden immers overlast kunnen ervaren.

Alle kernen
Zoals de plannen nu zijn, vinden alle evenementen op de Meerssense markt plaats. De partij is van mening dat ook andere kernen van onze gemeente betrokken moeten worden bij het zomerevenement. Ze refereert daarbij aan de viering van 75 jaar bevrijding van onze gemeente waarbij alle kernen betrokken waren.